Web konsultasjon

Hvis dere har lang reisevei eller vil fortrekke å vær hjemme er det mulig å få par terapi på nettet

Jeg bruker Zoom og dere blir invitert inn i samtalen av meg

Husk:

1. Sett av tid uten forstyrrende innslag

2. Prøv og sett PC en ell kamera så jeg kan se dere begge i bildet

2. Planlegg et sted å gå hen hvis en av dere trenger en lille pause

3. Sluk mobilen og prøv å vær max tilstede

EFT-Senter for parsamtaler        Mediegården Verksgata 1 A, 5. etg, 4013 Stavanger Sentrum    Norway

Preben Wolf  Tlf 95 16 99 56                 E-post: Todwolf@gmail.com            Org: 922 081 247             Vipps: 552900

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram