ÅPEN SUPERVISJONSGRUPPE

 

DEN FØRSTE FREDAG I HVER MÅNED KL 12.30 TIL 13.30

    PÅMELDING HER

Ved for få deltagere avlyses timen 

Hva enten du er ny i feltet eller har lang parterapeutiske erfaring, er supervisjon et viktig verktøy Vi kan i supervisjonen arbeide med forskjellige aspekter av ditt parterapeutiske arbeide: 

Hvordan kan vi forstå ditt par?

Hva er det for en “overlevelsesdans” de lever i ?

Hva vil de hver især?

Hva kan vær en bra vei for netop de?

Vi kan ha fokus på forståelse av prosessen,  vurderinger og ideer til intervensjoner. 

EFT SUPERVISION – ÅPEN SUPERVISJONSGRUPPE 

Er du EFT parterapeut eller igang med a bli det!

Jeg tilbyr åpen supervisjonsgruppe, hvor vort fokus er på EFT-parterapi. Vi arbeider både med at integrere modellen og med de steder, hvor vi staar fast. Video av par er velkommen. 

PERSONLIG UTVIKLINGSARBEIDE 

Som parterapeuter blir vi av og til “ramt”. Av lysten til å gjøre mye for fort ? 

Av maktesløshet?

Frustrasjon? 

Av utilstrekkelighet?

Av fornemmelsen av å stå midt i parforholdets maktkamp? 

Vi kan kalde det mentaliseringsbrud – og vi kan jobbe med, hvordan du kan forstå din reaksjon, hvorfor din historie av og til kommer til at stå i forgrunnen og skygge for paret, og hvordan du kan forvandle din reaktivitet til en faglig og fyldig relation – og dermed hjelpe dit par best mulig.