Å være par og pårørende, kan være krevende og prege parforholdet på ulike måter. Pårørendesenteret arrangerer derfor kurs for par
som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet og samtidig bli mer bevisst pårørenderollen og hvordan denne virker inn på samlivet.

 

Kurset legger opp til en veksling mellom plenumsundervisning og tid til samtaler for parene. Det blir korte foredrag omkring sentrale
temaer i parforhold generelt, samt temaer som i større grad belyser og går nærmere inn på pårørenderollen og den plassen den får i
forholdet.

 

Fra Pårørendesenteret deltar Gry Anette Øvstegård og Preben Wolf, alle tre sertifiserte parkursholdere med
lang erfaring.    

 

 Sted: Quality Hotel Residence, Sandnes

Kursstart: Lørdag kl 10.00

Kursslutt: Søndag  kl 13.00

Pris: kr 2000,- per par, inkludert overnatting, musikk, par-fuelboks og alle måltider

EFT-Senter for parsamtaler        Mediegården Verksgata 1 A, 5. etg, 4013 Stavanger Sentrum    Norway

Preben Wolf  Tlf 95 16 99 56                 E-post: Todwolf@gmail.com            Org: 922 081 247             Vipps: 552900

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram