Parkurs for pårørende

25.-26. september og 20.-21 November inviteres «pårørende-par» til et pusterom med korte foredrag og samtaler. Stedet er Quality Hotel Residence i Sandnes, og prisen er kun kr 1000 pr pers. inkl. overnatting og alle måltider.

Å være par og pårørende, kan til tider være krevende og prege parforholdet på ulike måter. Dette er et kurs for de som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet og samtidig bli mer bevisst pårørenderollen og hvordan denne virker inn på samlivet.

– Kurset setter fokus på hva som kan bidra til å gjøre samlivet bedre midt oppi de utfordringene par lever i som pårørende. Målet er å bidra til økt livskvalitet.


Korte foredrag og samtaler

Det sier Gry Anette Øvstegård som er familieterapeut og fagkonsulent ved Pårørendesenteret og som sammen  EFT parterapeut Preben Wolf er med på kurset lørdag og søndag 26.-27. september. Alle  er sertifiserte parkursholdere.

Det blir korte foredrag omkring sentrale temaer i parforhold generelt, samt temaer som i større grad belyser og går nærmere inn på pårørenderollen og den plassen den får i forholdet.

– Vi legger opp til veksling mellom plenumsundervisning og samtaler for parene. Det blir også tid til å bare være sammen som par, understreker Øvstegård.

 

Det var lærerikt. Skulle deltatt
allerede for mange år siden!


Pårørendesenteret er arrangør
Pårørendesenteret er lokalisert i Stavanger der både pårørende og fagfolk tilbys pårørendeveiledning, kurs og undervisning. Mer informasjon om tilbudet finner du her.

Kurset arrangeres hver vår og høst. Ønsker dere å delta på et senere kurs, ta kontakt allerede nå for påmelding og mer informasjon.


Påmelding

For påmelding, benytt post@parorendesenteret.no eller ring oss på tlf. 90 90 48 48.

Kalender for samlivskurs.

Parkurs for pårørende25-26 sep

Parkurs for pårørende 20-21 Nov.