Kalender for samlivskurs.

Parkurs for pårørende25-26 sep

Pris 2000kr pr par

Påmelding: 90 90 48 48 

Buffer samlivskurs Familievernet 1-2 Oktober pris 1000kr pr par

Påmelding 51 53 81 50

Parkurs for pårørende 20-21 Nov.

Pris 2000kr pr par

Påmelding: 90 90 48 48 

Parkurs for pårørende

25.-26. september og 20.-21 November inviteres «pårørende-par» til et pusterom med korte foredrag og samtaler. Stedet er Quality Hotel Residence i Sandnes, og prisen er kun kr 1000 pr pers. inkl. overnatting og alle måltider.

Å være par og pårørende, kan til tider være krevende og prege parforholdet på ulike måter. Dette er et kurs for de som ønsker å ta vare på og styrke parforholdet og samtidig bli mer bevisst pårørenderollen og hvordan denne virker inn på samlivet.

– Kurset setter fokus på hva som kan bidra til å gjøre samlivet bedre midt oppi de utfordringene par lever i som pårørende. Målet er å bidra til økt livskvalitet.


Korte foredrag og samtaler

Det sier Gry Anette Øvstegård som er familieterapeut og fagkonsulent ved Pårørendesenteret og som sammen  EFT parterapeut Preben Wolf er med på kurset lørdag og søndag 26.-27. september. Alle  er sertifiserte parkursholdere.

Det blir korte foredrag omkring sentrale temaer i parforhold generelt, samt temaer som i større grad belyser og går nærmere inn på pårørenderollen og den plassen den får i forholdet.

– Vi legger opp til veksling mellom plenumsundervisning og samtaler for parene. Det blir også tid til å bare være sammen som par, understreker Øvstegård.

 

Det var lærerikt. Skulle deltatt
allerede for mange år siden!


Pårørendesenteret er arrangør
Pårørendesenteret er lokalisert i Stavanger der både pårørende og fagfolk tilbys pårørendeveiledning, kurs og undervisning. Mer informasjon om tilbudet finner du her.

Kurset arrangeres hver vår og høst. Ønsker dere å delta på et senere kurs, ta kontakt allerede nå for påmelding og mer informasjon.


Påmelding

For påmelding, benytt post@parorendesenteret.no eller ring oss på tlf. 90 90 48 48.

Bufferkurs - samlivskurs for par

Bufferkurs for par er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Se kursoversikten og meld deg på

Alle par består av to ulike individer. Disse vil alltid ha personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette fører til noen konflikter eller utfordringer som ikke endres. De kan ikke løses en gang for alle, slik man løser enkeltstående konflikter gjennom konstruktive forhandlinger. Nyere forskning på par tyder på at de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen.

Dette er et samlivskurs med vekt på

  • å styrke samholdet og hverdagskjærligheten

  • å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller

  • å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold

  • å gi innblikk i hvordan man kan ivareta lyst og seksualitet i varige forhold

Mange par klarer intuitivt å håndtere forskjellene. Noen klarer til og med å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet.

Ved å studere par som får dette godt til, har forskerne skaffet solid kunnskap om hva som skaper langvarige, gode parforhold. Bufferkurset bygger på denne kunnskapen.

Vi ønsker at alle skal delta på hele kurset.

Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere.