EFT-Senter for parsamtaler

Adressen på kontoret er Knud Holmsgate 5, 4005 Stavanger.

Det er en enebolig  se bilde:

Ved ankomst ring meg på 95 16 99 56 så låser jeg opp.

Parkering i gaten ( obs 30 min) eller i P-kjelder St. Olav rett ved eller på jernbanelokket tett på.

 

EFT-Senter for parsamtaler        Knud Holmgate 5, 4005 Stavanger  Norway

Preben Wolf  Tlf 95 16 99 56                 E-post: Todwolf@gmail.com            Org: 922 081 247             Vipps: 552900

  • Facebook
  • YouTube
  • Instagram