HVORFOR OG HVEM BØR VELGE PARSAMTALE?

Hvis en av dere allerede har bestemt seg for å gå ut av forholdet, bør dere nok velge samtaler på Familievernkontoret.

Parsamtaler har best effekt for par som vil være sammen, men er låst fast i et dårlig mønster, kanskje er det samme konflikt man kommer inn i hver gang. der den den ene blir taus og trekker seg vekk og den andre opplever seg avvist og frustrert over å miste kontakten. Kanskje dere  lever et parallelt ensomt samliv hvor man langsomt er vokset fra hverandre i hverdagen gjøremål. Kanskje det er blitt  taust og vanskelig å kommunisere, kanskje man er begynt å tenke på å gå hver for seg, men har egentlig ikke lyst til det. Da er det på tide å komme til oss!

Skyldes samlivsproblemerne psykisk eller fysisk vold må dere gå til ATV eller Familievernkontoret.

Se film på engelsk om hvordan jeg jobber  

GOD KUNNSKAP..

Ofte har vi god kunnskap om vår egen historie og våre egne uoppfylte behov. Og selv om vi ikke alltid er klar over dem, er vi sjelden i tvil når vi aktiveres. Vi svarer. Vi handler. Vi forsvarer oss med kamp, ​​flukt eller taushet. Dette skaper de grunnleggende forutsetningene for konflikt i samlivet.

Ofte har vi derimot ikke kunnskap om grunnen til at partneren vår reagerer  med frustrasjon på ting som vi ikke legger særlig vekt på.

HVA VI AV OG TIL IKKE ANER NOE OM...

… Er hvordan vi - midt i varmen fra kampens overlevelsesreaksjoner - nærmer oss hverandre - og bruker det som en mulighet til å bli bedre kjent med hverandre - og dermed få kontakt og tilstedeværelse i stedet for avstand og konflikter. Hvis vi ikke håndterer uenigheter på en nyttig og ansvarlig måte, risikerer vi konsekvenser som uro, avstand, tristhet, dårlig stemning og til slutt  separasjon.

 

"KONFLIKTER ER UTVIKLING SOM PRØVER Å FINNE STED"HEDY SCHLEIFER

Essensen er at jo mer bevisste vi blir på egne, og den andres reaksjoner, jo større er muligheten for å utvikle relasjonen. Det vi spesielt fokuserer på i parterapien, er:

 

ROMMET mellom dere. Så det er ikke så mye deg eller din partner, men spesielt det felles rommet dere skaper, og som barna dine - lever og puster inn i, som vi vil jobbe med i parterapien. Les mer om hvordan følelsesfokusert parterapi kan øke bevisstheten om dine og partnerens følelsesmessige reaksjoner.

Les mer på ICEEFT.COM

 

LITT FRA SAMLIVSFORSKNING ..

Dr. John Gottman har gjennom forskning funnet ut av at 69% av våre ekteskapelige problemer ikke kan løses, fordi de handler om at vi er forskjellige som personer, men vi kan lære å leve med vår forskjellighet på en god og ikke-dømmende måte. Han har fulgt mer enn 4000 par og funnet syv fenomener som gir et godt og langvarigt forhold: Les mer her 

SYV FENOMENER SOM ER VIKTIGE I PARFORHOLD:

  • Kunnskap om hverandres verdener

  • Å dyrke beundring og glede over den andre

  • Å vende seg til hverandre i stedet for å snu seg vekk

  • Å la partneren påvirke deg

  • Å løse de løsbare problemer

  • For å overvinne fastlåste problemer

  • Å skape felles verdener

Kilde: John Gottman, "De syv prinsipper for å lykkes med ekteskapet"