HVORFOR OG HVEM BØR VELGE PARSAMTALE?

Hvis en av dere allerede har bestemt seg for å gå ut av forholdet, bør dere nok velge samtaler på Familievernkontoret.

Parsamtaler har best effekt for par som vil være sammen, men er låst fast i et dårlig mønster, kanskje er det samme konflikt man kommer inn i hver gang. der den den ene blir taus og trekker seg vekk og den andre opplever seg avvist og frustrert over å miste kontakten. Kanskje dere  lever et parallelt ensomt samliv hvor man langsomt er vokset fra hverandre i hverdagen gjøremål. Kanskje det er blitt  taust og vanskelig å kommunisere, kanskje man er begynt å tenke på å gå hver for seg, men har egentlig ikke lyst til det. Da er det på tide å komme til samtale!

De fleste menn vil helst ordne problemerne selv og har svert ved å komme med til samtale, men de er spesielt velkommen her.....

Skyldes samlivsproblemerne psykisk eller fysisk vold må dere gå til ATV eller Familievernkontoret.

Se film på engelsk om hvordan jeg jobber