Leaves Shadow

Hvem passer
parsamtaler for?

Se film om hvordan jeg jobber:

(Filmen er på engelsk)

  • YouTube

Parsamtaler har best effekt for par som vil være sammen, men som er låst fast i et dårlig mønster. Kanskje dukker samme konflikt opp gang på gang, der den ene blir taus og trekker seg vekk og den andre føler seg avvist og frustrert over å miste kontakten.

 

Kanskje dere lever et parallelt, ensomt samliv hvor man langsomt vokser fra hverandre i hverdagens gjøremål.

 

Kanskje det er blitt  taust og vanskelig å kommunisere, kanskje man er begynt å tenke på å gå hver for seg, men har egentlig ikke lyst til det.

 

Da er det på tide å komme til samtale!

De fleste menn vil helst ordne problemerne selv og har svert ved å komme med til samtale, men de er spesielt velkommen her.....

Hvis en av dere allerede har bestemt seg for å gå ut av forholdet, bør dere nok velge samtaler på Familievernkontoret.

Skyldes samlivsproblemerne psykisk eller fysisk vold, må dere gå til ATV eller Familievernkontoret.

Sertifisert EFT parterapeut

Preben har de siste 16 år arbeidet med parterapi og har etterutdannet seg i de førende parterapeutiske metoder.

 

Preben er sertifisert i Emotionsfokusert parterapi (EFT), som den første privatpraktiserende i Rogaland.

 

Mitt mål er å bidra til en trygg, respektfull
og anerkjennende kontakt mellom mennesker.
Preben er dansk, utdannet klinisk barnevernspedagog, med videreutdanning i familieterapi og gestalt-psykoterapi.

Han har vært assistent for Hedy Schleifer, ved Encounter-centered Couples Therapy™, og har gjennomført EFT-utdanning med sensor fra Sue Johnson institutt CEEFT i  Canada i Norge SEFT.

Preben jobber på Pårørendesenteret og er i tillegg instruktør på diverse samlivskurs.

Praksisen er åpen hver fredag fra kl. 10:00 – 17:30. 

Asset 1.png
IMG_3210 svart-hvitt.jpg

Preben Wolf

Ledige timer fra
1. august 2022

 
 
Tropical Leaves

Jeg tilbyr:

Jeg anbefaler denne pakken på 6 timer, da det tar tid å finne hvert enkelt pars mønster for samspill og kommunikasjon.

1100 kr

Pakkepris
6 timer parterapi
(pris per time)

Parsamtaler har best effekt for par som vil være sammen, men er låst fast i et dårlig mønster.

Det kreves vanligvis mer enn én samtale for å se endring. 

1300 kr

Enkeltkonsultasjon
1 time

Første time er en kartleggingstime.

Dette er utgangspunktet for samtaler hvor vi finner frem til triggerpunkter, samspillsmønstre og underliggende følelser.

900 kr

Kartleggingstime
1 time

Hvis dere har lang reisevei eller fortrekker å være hjemme, er det mulig å få parterapi på nettet.

Jeg bruker både Zoom og Teams og dere blir invitert inn i samtalen av meg.

1300 kr

Digital konsultasjon
55 minutter

Alle priser er inkl. mva.

 
Leaves Shadow

Bufferkurs
– samlivskurs for par

Dette er et samlivskurs spesielt beregnet på dere som har vært sammen lenge nok til å ha opplevd at de samme konfliktene har en tendens til å gjenta seg.

Alle par består av to ulike individer. Disse vil alltid ha personlighetsforskjeller og andre forskjeller som i liten grad forandrer seg. Dette fører til noen konflikter eller utfordringer som ikke endres. De kan ikke løses en gang for alle, slik man løser enkeltstående konflikter gjennom konstruktive forhandlinger. Nyere forskning på par tyder på at de aller fleste av utfordringene i samlivet er av den uløselige typen.

Kurset legger vekt på:

  • å styrke samholdet og hverdagskjærligheten

  • å tilby verktøy som kan gjøre det lettere å mestre negative følelser, irritasjoner, konflikter og personlighetsforskjeller

  • å gi kunnskap om hva som skaper gode parforhold

  • å gi innblikk i hvordan man kan ivareta lyst og seksualitet i varige forhold
     

Mange par klarer intuitivt å håndtere forskjellene. Noen klarer til og med å bruke forskjellene som en kilde til godlynt humor og vedvarende nysgjerrighet på hverandre. For disse parene oppleves ikke forskjellene som en trussel mot forholdet, men som muligheter til å bygge kjennskap til hverandre, trygghet, nærhet og intimitet.

Kurset er livssynsnøytralt og bygger i hovedsak på forskningsbasert kunnskap og systematiske tilbakemeldinger fra par og kursledere.

 

Kontakt meg:

Søregate 12 A, 4006 Stavanger
Todwolf@gmail.com  |  Tlf: 951 69 916

Org: 922 081 247

Vipps: 552900

NB: Timer må avbestilles minst 24 timer i forveien.

Takk for for at du tok kontakt!

  • Black Facebook Icon
  • Svart YouTube Ikon
  • Black Instagram Icon